Jordvarmepumpe

Jordvarmepumpe

Når solen skinner, oplagres der varme i det øverste jordlag på din grund. En jordvarmepumpe udnytter denne varme i jorden til at opvarme dit hus.

Et jordvarmeanlæg kan være en god løsning for dig, som ejer en stor grund, hvor slangen kan graves ned. En jordvarmepumpe kræver ikke nogen synlig udvendig del og er i højere grad en støjfri og skjult løsning sammenlignet med andre typer af varmepumper. Denne type varmepumpe kræver til gengæld en stor grund og et større friareal, hvor slangerne kan graves ned. Du bør som minimum have et friareal på 400 m2, der hvor slangerne skal graves ned.

Installation af denne type varmepumper er naturligvis mere omfattende, da det vil kræve arbejde med større maskiner og en opgravning på grundens areal. Men når først slangerne ligger i jorden, har de en levetid på omkring 50 år eller derover.

Sådan fungerer en jordvarmepumpe

Jordvarmepumpen består af en varmepumpe og en nedgravet slange, som indeholder frostvæske. Væsken opsamler jordens varme og transporterer denne varme til varmepumpens fordamper, som gør, at kølemidlet fordamper til gas. Gassen komprimeres og der udvikles varme, som transporteres til boligens varmesystem. Herfra afgives varmen i boligen.

Varmepumpen giver både opvarmning af din bolig og varmt brugsvand. Jordvarmepumpen giver dig varme, selv når det er frostgrader udenfor. Jordvarmeslangerne er gravet ned i omkring 1 meters dybde, og kan derfor stadig udvinde varme fra jorden i de kolde vintermåneder.

Overvejelser før installation

Et jordvarmeanlæg kører på el, hvorfor udgifterne går til netop elregningen, selvom jordvarmepumpen er en økonomisk løsning. Du opnår de største besparelser ved dette anlæg, hvis du i dag bruger olie- eller gasfyr som primær opvarmningskilde. Lidt mindre besparelser opnås, hvis du bruger fjernvarme, men du vil dog stadig kunne mærke en forbedring på din varmeregning. Du må tilmed forvente, at der er relativt høje startomkostninger forbundet med dette anlæg.

Den bedste løsning for dig?

Få hjælp til at finde den rette varmepumpe til dine behov.

Varmepumpe Fyn Rene og Jytte på kontor

Information omkring energitilskud

Ønsker du information omkring hvornår, hvor meget og hvad du kan søge energitilskud til, så læs mere her, eller tilmeld dig vores informationsliste herunder